Nytt forslag til havne- og farvannslov ikke godt nok mener Regelrådet

Norsk Forening for Fartøyvern skrev i fjor om forslaget til ny havne- og farvannslov. Vi spilte inn til politikere at havner må ta hensyn til og legge bedre til rette for flytende kulturminner. Nytt lovforslag ga kommunale eiere mulighet til å ta ut utbytte fra overskuddet i havnevirksomheten og bruke på andre formål. Vi fryktet med dette at havnen ville bli et økonomisk foretak med formål om kun å tjene penger og at flytende kulturminner dermed ble fortrengt. Foreningen sendte inn høringssvar som pekte på akkurat dette og viste til Tvedestrand havn som man følte prioriterte næringsliv framfor kystkultur.

Regelrådet gjennomgitt også forslaget om ny havne- og farvannslov. Regelrådet har som formål å bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk og er underlagt Nærings- og fiskeridepartementet. Regelrådet kom i sitt høringssvar fram til at lovforslaget ikke var tilstrekkelig utredet. De anbefalte Samferdselsdepartementet å styrke utredningen før den blir lagt fram for Stortinget. Blant annet ønsker de at det blir sett på virkninger av ny lov opp mot virkninger av andre forslag som påvirker havnestrukturen. Saken er fortsatt under behandling, men vi som forening må passe på at ikke bare næringslivets interesser blir hørt. Det skal bli spennende å se hva Samferdselsdepartementet kommer frem til og om ny utredning må til før lovforslaget kan fremmes.

Spesielt bør både Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet være seg sitt sektoransvar bevisst og å ta vare på kulturminnene i havnen. En ny utredning som Regelrådet foreslår kan være av fordel for kystkulturen. Vi kan sende inn nye innspill og påvirke politikerne enda mer. En ny høringsrunde kan derfor være positivt for oss. Vi følger arbeidet videre.

Hvit seilbåt  ruver i Tromsø havn blant flere mindre båter.
Tromsø havn – illustrasjonsbilde
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt