Hva oppnådde vi under regjeringforhandlingene?

Norsk Forening for Fartøyvern var en av organisasjonene som støttet Frivillighet Norges kamp for full momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Dessverre vant vi ikke den kampen, og momskompensasjon blir stående på det nivået den er i dag. Svært skuffende uttaler Frivillighet Norge som ikke har tenkt å gi seg før dette er på plass.

Heldigvis er det som i Jeløya-plattformen fremdeles fokus på kulturminnevern, og vi har fortsatt med punktet om å styrke norsk fartøyvern og tilpasse regelverk i den nye plattformen. Dette er vi stolte av å ha fått til, det er ingen selvfølge at politikerne fortsatt ønsker fokus på fartøyvern. Les også om hva Kulturvernforbundet mener den nye regjeringsplattformen sier om kulturvern, kulturarv og frivillighet. Blant annet ønsker regjeringen å styrke Kulturminnefondet, videreutvikle ordninger som motiverer til å bevare både materiell og immateriell kulturarv, samt redusere vedlikeholdsetterslepet på kystinstallasjoner langs kysten. Dette er viktige seire for kulturvernorganisasjonene.

kravellbygget fiske- og fraktkutter i tre fra 1931
TRYGGE

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt