Skattefradrag for (jule)gaver til fartøyene

Husk at det gis skattefradrag til givere av økonomiske gaver til frivillige organisasjoner.

Norsk Forening for Fartøyvern er godkjent som frivillig organisasjon som kan motta fradragsberettigete gaver. Foreningens medlemsfartøyer kommer slik inn under ordningen. Medlemsfartøyer kan motta gaver som giveren kan trekke fra på skatten. For at dette skal komme som fradrag på givers selvangivelse, må gaven innrapporteres til foreningen sentralt med navn, adresse og fødselsnummer til giver, samt kopi av innbetalingsbilag.

Fiskefartøyet NESBUEN fra 1948

NESEBUEN

Gaven må utgjøre minst kr 500 i året. Maksimalt beløp det kan kreves fradrag for er kr 40000. Selve gaven skal sendes direkte fra giver til medlemsfartøyet som skal motta den og ikke sendes gjennom foreningens sekretariat. Men gaven må altså innrapporteres til sekretariatet innen 16. januar 2019 hvis giver ønsker dette fradraget i skattepliktig inntekt for 2018.

Les mer om ordningen her:
Skattefradrag for frivillige organisasjoner, NFF
Gaver til frivillige organisasjoner, Skatteetaten

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt