Momskompensasjonen foreslått økt med 50 millioner

I nytt statsbudsjett for 2019 løftes frivilligheten flere hakk, skriver Frivillighet Norge. Blant annet har kulturminister Trine Skei Grande lagt inn 50 millioner mer i potten til momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Den foreslåtte økte kompensasjonen bidrar til mer aktivitet og lavere kostnader for lag og foreninger og er et steg i retning av full momskompensasjon. Men Frivillighet Norge minner om at andelen momsutgifter som blir kompensert fortsatt er lavere enn i 2014.

passasjerfartøyet SANDNES

SANDNES

Organisasjonen takker spesielt Kristelig Folkeparti (KrF) og Venstre som har prioritert frivilligheten i budsjettforhandlingen gjennom flere år og som nå ser ut som de har fått med seg flere partier. Frivillighet Norge håper denne prioriteringen også dras med av KrF over til regjeringsforhandlingene og ønsker å få inn en forpliktende formulering om å rettighetsfeste og fullfinansiere frivillighetens momskompensasjon.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt