Ny høringsrunde vedrørende forskrift om utslipp i verdensarvfjordene

Sjøfartsdirektoratet har på ny sendt ut høring angående reguleringer om utslipp til luft og sjø i de norske verdensarvfjordene Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden for fartøy i chartertrafikk. Etter forrige høringsrunde har Sjøfartsdirektoratet gjort endringer i forslaget sitt og det er disse endringene som nå er sendt ut på høring.

Passasjerfartøyet ATLØY fra 1931

ATLØY under Fjordsteam i Florø i 2015

Endringene gjelder blant annet begrensninger i drivstoffs svovelinnhold, forbud mot eksosvaskesystem og forbud mot forbrenning av avfall om bord i verdensarvfjordene. Våre innspill om unntak for fredete og vernete skip ble ikke tatt hensyn til i forrige runde, vi har derfor sendt inn ny høringsbesvarelse som poengterer dette tydeligere, se dokument under.

Høringsbesvarelse til revidert høring om utslipp i verdensarvfjordene

 

 

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt