Valgkommiteens innstilling til styret 2019 er klar

Årsmøtet 2018

Styret 2018 består av:

Leder:
Morten Hesthammer, «Faun», på valg

Nestleder:
Kjetil Skogdalen, «Engebret Soot», på valg

Styremedlem:
Per Inge Høiberg, «Helgeøya», på valg
Cato Jensen, «Jøsenfjord», på valg
Cecilie Juell, «Skudenes», ikke på valg
Sverre Kallevik, «Skogøy», ikke på valg
Atle Vie, «Stord 1», ikke på valg

Varemedlem:
Lene Stølås, «Sandefjord», på valg

Deler av 2018-styret på besøk hos Mjøssamlingene

Innstillinger fra valgkomiteen ved medlem av valgkomiteen Viggo Kristensen:

Leder: Morten Hesthammer, «Faun», gjenvalg
Nestleder: Kjetil Skogdalen, «Engebret Soot», gjenvalg
Styremedlem: Per Inge Høiberg, «Helgeøya», gjenvalg
Alexander Ytteborg, «Ammonia», ny

Cecilie Juell, «Skudenes», ikke på valg
Sverre Kallevik, «Skogøy», ikke på valg
Atle Vie, «Stord 1», ikke på valg

Varemedlem:
Thorstein Halvorsen, «Boy Leslie», ny

Kort om Alexander Ytteborg: Ytterborg er 43 år gammel, han har tidligere jobbet med kulturminner som seksjonssjef hos riksantikvaren. Tidligere rådmann i Nore og Uvdal kommune. I dag jobber han som verdensarvs koordinator. Representere , DF «Ammonia», Rjukan i Telemark,  som er den siste gjenværende dampdrevne jernbanefergen i verden[,1], og er en av to fredede ferger på Tinnsjøen i Tinn i Telemark.

Kort om Thorstein Halvorsen: Halvorsen er 25 år gammel, vært skoleelev ved Sørlandets Maritime VGS, Skoleskipet Sjøkurs. Er ferdig utdannet sjøkaptein. Har de siste 7 årene vært aktivt engasjert i Foreningen Boy Leslie, og Halvorsen har denne sommeren seilt som skipper på Boy Leslie. Representere seilskuta Boy Leslie av Arendal.

Valg av valgkomite for 2019

I følge vedtektene skal man tilstrebe utskifting av ett medlem hvert år.
Nåværende leder av valgkomiteen har sent en forespørsel til Cato Jensen «Jøsenfjord» og han stiller seg positiv til at bli nytt medlem av valgkomiteen.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt