Statsbudsjettet 2019 – reell nedgang for flytende kulturminner

Statsbudsjettet for 2019 er lagt fram og er dessverre skuffende lesing for fartøyvernet. Riksantikvarens Post 74 Fartøyvern har hatt en reell nedgang siden økningen er mindre enn prisindeksen. Dette er ikke i samsvar med Regjeringens politiske erklæring, Jeløya-plattformen, som sier at de skal styrke fartøyvern. Det er heller ikke i samsvar med statens egen plan, Nasjonal verneplan for fartøy, som estimerte at 100 millioner årlig var nødvendig til fartøyvernet allerede fra 2014. Med de bevilgede 63 millionene er det heller ikke mulig å oppnå målsettingen om normalt vedlikeholdsnivå innen 2020, k det fremgår i statsbudsjettet som et mål under post 74.

Statsbudsjettet 2019 kan altså ikke kalles en styrking, heller en svekkelse og et forsøk på å pynte med tall. I dag står fartøy i kø for å bli ferdigstilt og man risikerer at viktige fartøyvernprosjekter vil gå tapt mens de venter. Det skapes også flaskehalser og er fordyrende å la bevilgningene dra ut i tid. Fartøyvernet er helt avhengig av frivillig innsats. Et sterkt frivillig engasjement og godt miljø rundt fartøyvernprosjektet er avgjørende for om de er levedyktig. Dette engasjementet er i fare for å dø ut i påvente av midler.

Som eksempel kan nevnes D/S «Stavenes» som ble hentet hjem fra England i 1991 og vernet av Riksantikvaren i 1994. Riksantikvaren har uttalt at dampskipet er viktig å restaurere og lovet å følge opp prosjektet. Turistnæringen i Sogn har signalisert interesse for å ta båten i bruk i turisttrafikk, men ingen vet når den blir ferdig.

«Lindenes» er et annet viktig kulturminne, knyttet til industrisamfunnet Odda, som er prioritert av Riksantikvaren. De har klart å få på plass et miljø rundt fartøyet, men mangler midler til restaurering. Det haster hvis de skal klare å opprettholde sertifikater og miljø. Det fredete fartøyet M/S «Granvin», lokalrutebåt og et levende museum i Hordaland, har også behov for å bli ferdig istandsatt. Bevilgningene drar ut i tid og det er utfordrende å opprettholde drift og engasjement rundt fartøyet. «Mathilde» er en hardangerjakt fra 1884 som blir flittig brukt i leirskole med barn og unge. Her lærer de sjømannskap og om livet i havet. Nå står skipet i fare for å ikke kunne seile hvis ikke det kommer midler til skrogrepresjon, og barn og unge mister et flott tilbud om praktisk læring på et historisk fartøy.

Det nasjonale målet som sier at vernet fartøy skal ha et normalt vedlikeholdsnivå innen 2020 har vært uoppnåelig i mange år. Skal man klare å nå det, følge opp Jeløya-plattformen og Nasjonal verneplan for fartøy, må bevilgninger til fartøyvern opp. Vi foreslår en opptrappingsplan over tre år for å få post 74 opp på 100 millioner, slik Nasjonal verneplan for fartøy foreslår.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt