Oppstart av fredningssak på Bredalsholmen verft

Bredalsholmen er blant ti tekniske og industrielle kulturminner som det nå er startet fredningssak på. Anlegget har nasjonal verdi og er representant for Norges industrihistorie. Riksantikvaren skriver at «en fredning vil, i tillegg til å sikre kulturminneverdiene, styrke verdien av innsatsen og investeringene som er gjort på anleggene».

Bredalsholmen verft ved Kristiansand startet opp på slutten av 1800-tallet. I dag er anlegget ett av tre nasjonale fartøyvernsentre i Norge. Verftet består av dokkanlegg, mekanisk verksted, produksjons-, støtte- og administrasjonsbygninger, samt arbeidermesse.

Inngangsparti til Bredalsholmen Dokkområde

Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter

Bredalsholmen verft er valgt ut fordi det representer verfts- og verkstedindustrien fra siste halvdel av 1800-tallet og utover 1900-tallet i forbindelse med fremveksten av norsk skipsfart.

Dokkanlegget ble utvidet flere ganger og var i drift fram til 1987.

Les mer om Bredalsholmen verft på Riksantikvarens hjemmeside og last ned dokumentet om fredningssaken under:

Bredalsholmen verft – Varsel om oppstart av fredning

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt