Møte med Klima- og miljødepartementet

På onsdag 12.09.18 hadde Kystkulturkameratene (Norsk Forening for Fartøyvern, Fartøyvernsentrenes Fellesråd og Forbundet Kysten) et produktivt møte med statssekretær Atle Hamar ved Klima- og miljødepartementet.

Her var det flere aktuelle temaer på agendaen:

Ny Kulturminnemelding
Kystkulturkameratene mener de frivillige i større grad bør bli tatt inn til betraktning når det skal lages ny stortingsmelding om kulturminner. Ved å ta med de frivillige i prosessen på et tidlig stadium vil de kunne ha en reel mulighet til å påvirke utfallet. Kystkameratene mener dette er spesielt viktig ettersom det er få samfunnsområder som har mer frivillighet enn kulturvernet.

Små og trua håndverksfag
Fartøyvernet spiller en viktig rolle i å bevare og opprettholde flere av de små og trua håndverksfagene. Vernede og fredede fartøyer er bygget for kontinuerlig bruk og vedlikehold. Dermed vil den immaterielle delen av vernefeltet bli styrket ved deres bruk, gjennom blant annet lærlingsordning og oppdrag. Fartøyvernsentrene representerer også de viktigste kompetansemiljøene, ettersom utdanning i fartøyvern ikke eksisterer.

Regionalisering
Mens Kystkulturkameratene er positive til regionalisering av fartøyvernet, da dette kan føre til økt kompetanse, tilhørighet og kunnskap om fartøyvernet, er det viktig at denne prosessen utføres på en god måte. Nasjonale mål og planer må fremdeles være på plass, og regionene må få mulighet til å tilføre og bygge opp kompetanse på fartøyvern. I tillegg til midler til istandsetting, må regionenene tilføres midler til drift og vedlikehold av fartøy.

Post 74
Kystkulturkameratene forventer en styrking av fartøyvern Post 74 på Statsbudsjettet i tråd med Jeløya plattformen. Det ønskes at Post 74 økes til 100 millioner kroner. Dette er for å få kontinuitet og forutsigbarhet i prosjektene slik at det ikke oppstår flaskehalser og blir fordyrende. Dette er også i tråd med Nasjonal verneplan for fartøy.

Les mer om Nasjonal Verneplan for fartøy

Les mer om Regionalisering

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt