Kulturminnefondet består!

På tross av at kulturminnefondet er feltets største suksesshistorie foreslo fylkeskommuner i et koordinert innspill til regionreformen å legge ned fondet og overføre midlene til fylkeskommunene. Dette for å «…koble dette virkemidlet til fylkeskommunenes øvrige økonomiske, regulatoriske og informative virkemidler.»- Fortidsminneforeningen, Norsk Kulturarv, Norsk Forening for Fartøyvern, forbundet KYSTEN og Landslaget for Lokalhistorie er svært negative til dette, og har jobbet for at fondet skal bestå. En overføring av midlene ville ført til mindre effektiv bruk av midlene, færre kulturminner satt i stand og en større byråkratisering av feltet. Det ville kanskje ført til sterkere fylkeskommuner, men det ville ført til mindre kulturminnevern.

Bevaring og bruk av bredden av kulturminner i Norge er avhengig av engasjementet til huseiere og ildsjeler. Kulturvernorganisasjonene er meget glade for at rikspolitikerne har sett betydningen av dette, og at de i arbeidet med å definere fylkeskommunenes arbeidsfelt har avvist forsøket på å demontere kulturminnefondet. Vi er glade for denne avklaringen, og håper regjeringen følger opp med en sårt tiltrengt økning av midlene i statsbudsjettet for 2019.

Les hele dokumentet om oppgaveoverføring og regionreformen under:
Enighet mellom regjeringspartiene og KrF om oppgaveoverføring og regionreform

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt