Innspill til Kulturminnemeldingen for Oslo 2019

Byantikvaren i Oslos logo

Byantikvaren i Oslo

Norsk Forening for Fartøyvern har levert innspill til ny kulturminnemelding for Oslo 2019. Dette for å passe på at hovedstaden ikke glemmer fartøyvernet og flytende kulturminner, selv om vi vanligvis leverer besvarelser kun til nasjonale høringer. Det er fritt fram for foreningens medlemmer å kopiere relevant innhold til regionale og lokale høringer og innspillinvitasjoner der dere bor. Vi ser også at Byantikvaren i Oslo foreslår interessante løsninger ved at region Viken etter hvert kan overta Oslos fartøyvern, dette må kommenteres. I tillegg ønsker Byantikvaren innspill til hvordan de kan hjelpe våre frivillige utover økonomisk støtte, og hva som må til for å sikre flytende kulturminner.

 

Les besvarelsen vår under:
Innspill kulturminnemelding

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt