Innkalling til Årsmøte 2018

Norsk Forening for Fartøyvern innkaller til årsmøte 19.-21. oktober 2018

Sted: Quality Hotel Grand Royal, Narvik. Addressen er Kongensgate 64, 8514 Narvik, ca. 1 minutt å gå fra Narvik togstasjon. Hotellets hjemmesider finner du her.

Hvem kan møte: Hvert medlemsfartøy som har betalt medlemskontingent har rett til å møte med en årsmøtedelegat og kan i tillegg sende observatører.

Påmelding:  Gjøres for hvert medlem i skjema på linken du finner her

Påmeldingsfrist: Bindende påmelding må skje innen torsdag 04.oktober 2018. Årsmøtedelegater vil ha fortrinn for observatører om det blir mangel på overnattingsmuligheter. Foreningen kan ikke garantere plass hvis påmelding skjer etter påmeldingsfristen.

Deltakeravgift: Deltageravgiften for årsmøtedelegater er kr 2000,- og skal være betalt innen 04. Oktober 2018. Bruk vedlagte giro og betal inn på kontonummer: 9365.10.43717. Merk: årsmøte og navn på fartøy. Avgiften inkluderer årsmøtet, overnatting med helpensjon, seminar og ekskursjon. Se årsmøteprogrammet.

Overnatting utover selve årsmøtet ordnes på egenhånd. Vi vet noen kommer torsdag og/eller reiser mandag, ta da kontakt med hotellet for å ordne overnatting fra torsdag til fredag og/eller søndag til mandag selv. Foreningen har bestilt rom fra fredag – søndag. Gi gjerne beskjed om at dere skal på årsmøtet slik at dere får samme rommet under hele oppholdet.

Reiseutgifter blir ikke refundert: Ordningen med refusjon av reiseutgifter har hatt en kraftig øking de siste årene. Dette til tross for at reiser generelt har blitt billigere samt at årsmøtedelegater oppfordres til å bestille rimeligste reisemåte i god tid. I tillegg har det tatt en stor del av sekretariatets arbeidsmengde å behandle søknader om refusjon av reiseregninger. Foreningen har derfor sett seg nødt til å stoppe ordningen. I stedet vil årsmøtene bli holdt forskjellige deler av landet slik at kostnader for delegatene vil bli fordelt over tid.

Reise: Hver enkelt deltager må selv organisere reisen til og fra årsmøtet.

Årsmøtepapirer: Vedlagt er Årsmøtepapirer elektronisk. Trykte årsmøtepapirer blir delt ut på årsmøtet.

Stemmesedler: Registrering av stemmer og fullmakter skal skje før konstitueringen av årsmøtet. Se årsmøteprogram for tidspunkt. Det vil bli oppgitt hvor mange stemmer som er tilstede ved årsmøtet og hvor mange fullmakter.

Observatører: Medlemsfartøyene kan i tillegg til årsmøtedelegat, sende observatører. Deltageravgiften for observatører er kr 3300, – og skal være innen 04.oktober.

Kontingent: Betalt medlemskontingent til Norsk Forening for Fartøyvern for 2018 er en forutsetning for å kunne delta og stemme på årsmøtet.

Spørsmål: Spørsmål vedrørende årsmøtet rettes til Norsk Forening for Fartøyverns sekretariat på telefon 24 14 51 70 eller e-post: post@norsk-fartoyvern.no

Under selve årsmøtet kan sekretariatet nås på mobil: 969 42 508 eller 922 32 792.

Styret oppfordrer alle medlemmer om å sende en årsmøtedelegat til årsmøtet.

Vi ønsker velkommen til Narvik!

Med vennlig hilsen,

Norsk Forening for Fartøyvern

Styret

,

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt