Fartøyvernsenter i Østfold – et forprosjekt

Østfold fylkeskommune har vedtatt å sette i gang med en forstudie om etablering av et fartøyvernsenter i Østfold. Dette er godkjent av Fylkesmannen. Fylkeskommunen har i dag ingen formell rolle eller myndighet til å ta vare på og forvalte fartøyer, men i forbindelse med regionreformen vil dette endre seg. Fylkeskommunen vil med regionreformen overta ansvaret for fartøyvernet. Dette vil bli en betydelig oppgave innen kulturminnevernet i en så stor fylkeskommune som Viken, uttaler Næring og kulturkomiteen i Østfold fylkeskommune.

Passasjerbåten ENGEBRET SOOT og slepebåten METTE MENG

ARA og METTE MENG i Østfold

Riksantikvaren har påpekt at fartøyvernsentrene blir viktige kompetansemiljøer å spille på fremover og fartøyvernmiljøet melder om et stort behov for et fartøyvernsenter også på Østlandet. Østfold ønsker derfor å se på muligheten til å etablere et helt nytt fartøyvernsenter og dermed være med å ta vare på og utnytte den allerede betydelige fartøyvernkompetansen som finnes i fylkeskommunen. Les mer om vedtaket i Østfold fylkeskommune – utredning fartøyvernsenter 2018.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt