Riksantikvarens Flaskepost

Riksantikvaren har laget et informasjonskriv til de vernede og fredede fartøyene om viktige begivenheter og frister som man må huske i 2018, i tillegg til informasjon om den nye digitale søknadsportalen Digisak:

SØKNADSBAR VED NORSK FORENING FOR FARTØYVERN (NFF) SITT ÅRSMØTE (19. oktober)
Vi gjentar suksessen fra i fjor og stiller til «Søknadsbar» på årsmøtet til Norsk Forening for Fartøyvern (NFF). Der vil de vernede og fredede fartøyene kunne sette seg opp for et møte med Riksantikvarens saksbehandlere på fartøyvern, for å presentere søknaden sin for en foreløpig gjennomgang og tilbakemelding. Mer informasjon kommer i NFFs innkalling til årsmøtet.

BRAND

BRAND

RIKSANTIKVARENS FARTØYUKE (Uke 43)
Riksantikvaren har satt av uke 43 til fartøy som ønsker å komme for å presentere søknaden sin for en foreløpig gjennomgang og tilbakemelding. Dette er samme type møte som dere kan få under NFFs årsmøte. Det settes av én time pr. møte og det er førstemann til mølla. For å reservere tid, send epost til postmottak@ra.no og merk eposten med «Fartøyuke». Det er viktig at dere som ønsker å benytte dere av noen av disse tilbudene har jobbet med søknaden på forhånd og stiller godt forberedt til møtet.

DIGISAK – DIGITAL SØKNADS- OG SAKSBEHANDLING
Målet med Digisak er å gå fra en papirbasert saksbehandling i kulturminneforvaltningen til en hel-digitalisert prosess med søknad og saksbehandling. Dette betyr at dere ikke lenger trenger å forholde dere til det gamle søknadsskjemaet, men at dere nå vil kunne registrere søknaden elektronisk. Videre vil dere også kunne foreta rapportering, anmodning om utbetaling, søknad om omdisponering osv. på samme side. Mer informasjon om Digisak og hvordan dere skal benytter dette vil komme senere.

BRAND

BRAND

VIKTIGE TIDSFRISTER 2018
1. november: Søknadsfrist for tilskudd og søknadsfrist for overføring av ubrukte midler.
25. november: Frist for å anmode om å få tilskuddet utbetalt. Anmodninger om utbetaling skal sendes til postmottak@ra.no og merkes «Anmodning om utbetaling» for å være sikker på at den kommer frem.
15. januar: Frist for rapportering.

Hele infoskrivet Riksantikvarens flaskepost kan lastes ned under:
Riksantikvarens flaskepost 2018

 

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt