Tvedestrand prioriterer næringsliv fremfor kystkultur

Styreleder i Foreningen Seilkutter «Boy Leslie», Bjørn Richard Abrahamsen, er skuffet over Tvedestrand havn. Slik som havna er nå, er «Boy Leslie» den største båten de kan ta imot, sier Abrahamsen til Tvedestrandsposten. Abrahamsen har tidligere seilt fullriggeren «Sørlandet» inn til kai her, men i dag ville dette vært umulig. 

Seilkutteren "Boy Leslie" ligger til kai

«Boy Leslie»

Før kunne det ligge både 3 og 4 skuter her inne, det lar seg ikke lenger gjøre, alt av dype kaier er fjernet, forteller Abrahamsen. Han minner om at tidligere hadde Tvedestrand havn kaier for inn- og utskiping fra Nes jernverk. 

Havna er i dag fylt opp av flytebrygger for fritidsbåter, disse flytebryggene er alt for små til at store båter kan legge til og de tåler ikke vekten av store fartøy. I tillegg ligger det uterestaurant langs kaia som tar opp mye plass, fortsetter Abrahamsen. Alternativet blir den relativt forfalne Søgnebrygga som «Boy Leslie» benytter i dag. Dampskipsbrygga i Bakkeskåt kan man heller ikke bruke, den er også full av flytebrygger for fritidsbåter.  

Tidligere arrangerte Tvedestrand Nordisk Seilas, det hadde ikke gått i dag. Men mulighetene er mange hvis forholdene hadde vært lagt til rette for større båter i Tvedestrand. For eksempel kunne Forbundet KYSTEN arrangert sitt landsstevne her og fått til mye maritimt liv og røre. 

Men tilgjengeligheten i havna er blitt mindre, næringslivet blir prioritert fremfor kystkultur. Man burde heller bevare muligheten for at større fartøyer fortøyer inne i byen. Det er i seg selv et gode for Tvedestrand, avslutter Abrahamsen.  

Les hele saken i Tvedestrandposten (bak betalingsmur). 

Norsk Forening for Fartøyvern har tidligere spilt inn til politikere at havner må ta hensyn til og legge til rette for flytende kulturminner. Dette blir nok en gang aktuelt i ny havne- og farvannslov. Nytt forslag gir kommunale eiere mulighet til å ta ut utbytte fra overskuddet i havnevirksomheten og bruke på andre formål. Vi frykter med dette at havnen blir et økonomisk foretak med formål om kun å tjene penger og at flytende kulturminner dermed blir fortrengt. Foreningen vil sende inn høringssvar som peker blant annet på akkurat dette. Her vil vi også vise til Nasjonal verneplan som poengterer at det er nødvendig å styrke fartøyeiers rett til havnefasiliteter og legge bedre til rette for maritime kulturmiljøer. 

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt