Regionreformen

SØGNE

SØGNE

Norsk Forening for Fartøyvern har levert høringsbesvarelse til regionreformen:  Ny forskrift om myndighet etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver. Dette er i tillegg til høringsbesvarelsen vi allerede har levert til ekspertutvalgets rapport: «Regionreformen, desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene».

Vi støtter i det store og hele Stortingets beslutning om at forvaltningen av vernete fartøy overføres fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Vi mener dette fører til større nærhet mellom fylkeskommunene og de lokale flytende kulturminnene, bedre samarbeid mellom fylkeskommunen og de lokale frivillige, samt høyere kunnskap i fylkeskommunene om fartøyvern. Men man bør være seg bevisst at forvaltningen blir dyrere, slik Norges Museumsforbund skriver i sitt høringssvar, ved overføring til fylkeskommunene.

Samtidig er det også viktig at Riksantikvaren har et overordnet nasjonalt ansvar for fartøyvernpolitikken, at de har forvaltningsmyndighet for flytende kulturminner av nasjonal karakter, samt at de må ha mulighet til å overta saker fra fylkeskommunene hvis det er nødvendig. Dette fordi Riksantikvaren besitter høy fagkompetanse når det gjelder fartøyvern på et overordnet nasjonalt plan som vanskelig kan finne sted på regionalt nivå. Slik vil ikke fartøyvernet bli svekket ved overføring til regionene.

Hele høringsbesvarelsen kan lastes ned under.

Høringsbesvarelse regionreformen 2018

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt