Kulturminnefondet innfører løpende søknadsfrist

STYRBJÖRN

STYRBJÖRN

Formålet med Kulturminnefondet er å styrke arbeidet med å bevare verneverdige kulturminner og bidra til at kulturminner og kulturmiljøer kan benyttes til framtidig opplevelse, kunnskap, utvikling og verdiskaping. De siste årene har Kulturminnefondet jobbet mye med å forenkle søknadsprosessen for private eiere. Kulturminnefondet innfører derfor nå løpende søknadsfrist på alle sine støtteordninger til bevaring av landets verneverdige kulturminner. Man slipper derfor å ha en frist å forholde seg til. Det betyr at du kan søke Kulturminnefondet om støtte når som helst. Les mer på Kulturminnefondets hjemmeside.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt