Forslag til ny havne- og farvannslov

Tromsø havn

Illustrasjonsbilde: Tromsø havn.

Målet med ny havne- og farvannslov er for oss å sikre en levende havn med gode vilkår for fartøyvernet. Norsk Forening for Fartøyvern ønsker derfor at ny havne- og farvannslov tar mer hensyn til fartøyvern og de lokale frivillige enn det forslaget gjør. Vi har sett på og kommentert høringen, og mener at kommunene må tilby et bedre rammeverk. De må sikre bevaringen av flytende kulturminner bedre, være sitt sektoransvar bevisst, samt prioritere vår felles kystkulturarv fremfor havners inntjening. Vi ber Samferdelsdepartementet ta mer hensyn til disse synspunktene i den endelige utarbeidelsen av ny havne- og farvannslov.

Les hele vår høringsbesvarelse under.

 

Sjøveien videre – høringsbesvarelse til forslag til ny havne- og farvannslov

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt