Standarder for kulturminner

Det er opp igjennom årene produsert forskjellige standarder som inneholder ulike krav i forbindelse med kulturminner. Disse er utgitt av Standard Norge som har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard. Standard Norge har ansvar for standardiseringsoppgaver på alle områder unntatt elektro og post- og telestandardisering. På hjemmesiden til standard Norge finner du alle som omhandler kulturminner, mange er nok ikke så relevant for fartøyvernet, men noen treffer absolutt oss og kan være verdt en titt. Vi kan nevne NS-EN 15898: 2011 Bevaring av kulturminner – Sentrale, generelle termer og definisjoner, samt standarder som omhandler krav til bevaring, målinger, analyser og beskyttelse av kulturminner.

Det er også verdt å nevne NS 11036: 2018 Universell utforming – Tjenester – Likeverdig tilgang til reiselivsopplevelser. Dette er en standard fra 2018 som omhandler krav til hvordan reiselivsopplevelser skal utformes slik at alle sikres likeverdig tilgang. Standarden er et middel for bevisstgjøring av aktører innen reiselivet og kan brukes av alle som tilbyr tjenester innen servering, overnatting, aktiviteter og opplevelser. Standarden har ikke eget fokus på fartøyer, men krav til universell utforming av fysiske rammer, informasjon og formidling av opplevelser er aktuelt for oss også.

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt