Offentlige høringer

En del av Norsk Forening for Fartøyvern sitt interessepolitiske arbeid er å utarbeide høringssvar til offentlige høringer. Nå i mai har vi levert fra oss to høringssvar: Et sammen med Fartøyvernsentrenes Fellesråd og Forbundet KYSTEN om rapporten fra ekspertutvalget «Regionreformen, desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene», og et om Riksantikvarens digitaliseringsstrategi.
Ekspertutvalgets rapport om Regionreformen foreslår ikke noe nytt utover det Riksantikvaren allerede har forespeilet fartøyvernsentra og regionene. Utvalget peker imidlertid på viktigheten av at Riksantikvaren fortsatt skal være fredningsmyndighet, bør beholde innsigelsesmyndighet og ha en del andre definerte oppgaver. Vi slutter oss i hovedtrekk til ekspertutvalgets innstilling når det gjelder overføring av oppgaver fra Riksantikvaren til regionene.

 

Når det gjelder Riksantikvarens digitaliseringsstrategi tar høringssvaret blant annet for seg brukervennlighet og brukerorientering av digitale tjenester. Dette er viktig for oss for å få forenklet både informasjonsflyt og søknadsprosess for våre frivillige hos Riksantikvaren.

Last ned de fullstendige høringssvarene:

Høringssvar fra NFF, FF og FK om ekspertutvalgets rapport

Høringssvar fra NFF om Riksantikvarens digitaliseringsstrategi

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt