Den kulturelle skolesekken

 

Mange har lurt på mulighetene til å la ulike opplegg på vernede fartøy være en del av Den kulturelle skolesekken. Vi har samlet litt informasjon om hvordan du går fram og har også oppdatert våre hjemmesider på området. Er det allerede noen av dere som er med i Den kulturelle skolesekkene eller har andre opplegg med skoler er det fint om vi får beskjed, så kan det hende vi kan organisere en erfaringsutveksling. 

LYKKENDen kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Målet er at elevene skal bli kjent med ulike kunst- og kulturuttrykk av høy kvalitet, samt øke forståelsen for blant annet musikk, film, litteratur, scenekunst og ikke minst kulturarv. 

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidligere Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen, men det er Fylkeskommunene som koordinerer den regionalt (i tillegg til noen få kommuner lokalt). 

Tips til fartøyvernere som har eller ønsker å ha et skoleopplegg: 

  1. Gå igjennom mål- og prinsipprogrammet til Den kulturelle skolesekken og se hva ditt fartøy kan bidra med: www.denkulturelleskolesekken.no/om-skolesekken Det står blant annet at kulturarv skal være en del av Den kulturelle skolesekken, her kan dere lage et flott tilbud om dere ønsker. 
  2. Lag en enkel formidlingsplan for ditt opplegg basert på mål- og prinsipprogrammet, som hva ønsker dere å fomidle og hvordan vil dere gjøre det? Hør med skolen(e) om hva de kunne være interessert i, for de må forholde seg til læringsplanene sine. Dere kan for eksempel bidra med å formidle fartøyet som kulturminne og kulturarv, formidle gamle håndverksteknikker, muntlige tradisjoner som historiefortellinger og shanties, lokalhistorie, samfunnsutvikling med mer. 
  3. Kontakt fylkeskommunen der du bor og fortell hva du ønsker å tilby. Da er det en fordel å ha snakket med en skole på forhånd, slik at du kan vise til interesse for tilbudet. Det er fylkeskommunene som er ansvarlig for koordineringen regionalt og mange har midler du kan søke på, men kommunene har også mulighet til å utvikle egne program, og noen kommuner får til og med direktestøtte. Her følger en oversikt over kontaktdata til fylkeskommunene og de såkalte direktekommunene:  www.denkulturelleskolesekken.no/kontakt 
  4. Lag detaljert plan for opplegget inkludert budsjett og søk om midler slik fylkeskommunen/kommunen din ber om. Husk at tilbudet må inkludere alle elever og være universelt utformet. Samarbeid videre med skolen(e). Lykke til!
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt