Arbeidsmøte om ny forskrift

Norsk Forening for Fartøyvern deltok på dagens arbeidsmøte i regi av Forbundet KYSTEN. Møtet samlet ulike deltakere som engasjerer seg rundt forslag til ny forskrift om åpne trefartøy som fører mer enn 12 passasjerer.  Ansvarlig for forskriften er Sjøfartsdirektoratet som i 2017 ble pålagt av Nærings- og Fiskeridepartementet om å lage et nytt og enklere regelverk tilpasset skip, eksemplifisert ved vikingskipkopien Saga Oseberg. Oppdraget fra departementet innebærer å «ivareta særegenheter ved driften og konstruksjonen av slike historiske skip, ivareta og fremme den kulturhistoriske verdien, og samtidig ta tilstrekkelig hensyn til sikkerheten for passasjerer og mannskap. Det skal etter departementets instruks tas hensyn til at skipet er åpent, seiler i et avgrenset fartsområde og i en begrenset sesong».

Samlet rundt Einar Gerhardsens gamle møtebord i Kulturvernets Hus møttes Oseberg Båtlag, Høgskolen i Sørøst-Norge, Osebergskipet Åsa, Hardraade Vikingskipforening, Norsk leirskoleforening, tidligere rektor ved Fosen Folkehøgskole, Forbundet KYSTEN og Norsk Forening for Fartøyvern til spennende diskusjoner og nyttige innspill. Selv om vår forenings medlemmer på nåværende tidspunkt ikke kommer inn under den nye forskriften, men inn under Forskrift om særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer, er det både interessant og nødvendig å kjenne til nytt regelverk på områder som omhandler historiske skip og formidling av kyst- og kulturhistorie. Forsamlingen var enige om at forskriftsforslaget ikke gjenspeiler departementets bestilling. Blant annet går kravet til utstyr for langt, man føler kompetansen i kystmiljøene blir tilsidesatt, og forskriften godtar ikke delt fartstillatelse. Dermed vil formidlingen av disse åpne trefartøyene ikke kunne gjennomføres, noe som er svært alvorlig. Forbundet KYSTEN vil utarbeide høringsbesvarelsen, Norsk Forening for Fartøyvern støtter opp om dette viktige arbeidet. Besvarelsen kan lastes ned under.

Høringssvar til ny forskrift om åpne trefartøy som fører mer enn 12 passasjerer

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt