Landskonferansen 2018

interesserte deltakere på Landskonferansen

Interesserte deltakere på Landskonferansen

Landskonferansen i regi av Norsk Forening for Fartøyvern 2018 ble avholdt 5. mars på Gardermoen. Tema for årets konferanse var «Fra antikvarisk vern til profesjonell drift av fartøy». Styreleder Morten Hesthammer og generalsekretær Hedda Lombardo åpnet det hele og ga ordet videre til Riksantikvarens Erik Småland som loset oss igjennom «Mål og metode i fartøyvernet». Jan Welde fra Baatskolen POSEIDON snakket litt rundt temaet næringsdrift og maritime kulturminner, og om dette kan kombineres. DnB Sparebankstiftelsen ved Birthe Selvaag var også tilstede og ga tips til hvordan utløse midler hos dem.

Toril Skjetne fra Kulturvernforbundet informerte om verdien av synliggjøring og om det europeiske kulturarvåret. Sverre Kallevik fra styret i Norsk Forening for Fartøyvern, og representant for SKOGØY, holdt innlegg om lobbyarbeid, nærmere bestemt om momssaken. Johan J. Petersen avsluttet konferansen med foredraget sitt om alternativ drift av verneverdige fartøyer.

Selvaag og Kallevik sine foredrag er også lagt ut for nedlasting:

Kallevik: SKOGØY og momssaken

Selvaag: Sparebankstiftelsen DnB

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt