Ny regjeringsplattform med fartøyvern som satsingsområde

Høyre, FrP og Venstre har i dag blitt enige om ny regjeringplattform og fartøyvernet har blitt fremhevet som eget satsingsområde. Det er videre mange gode mål for kulturminnevernet:

  • Legge frem ny kulturminnemelding
  • Styrke kulturminnevernet i fylkeskommuner og kommuner gjennom utvidet ansvar, kompetanse og insentiver, men samtidig ivareta det nasjonale ansvaret.
  • Styrke norsk fartøyvern og tilpasse regelverk.

Videre står det: Kulturarven representerer både vår felles historie og store økonomiske og kulturelle verdier, og bidrar til identitet og fellesskapsfølelse. Regjeringen vil videreutvikle ordninger som motiverer til å bevare både materiell og immateriell kulturarv, og ivareta nye funn slik at også fremtidige generasjoner får glede av viktige kulturminner. Regjeringen vil styrke kulturminnefondet slik at flere private eiere kan få tilskudd  til å sett i stand verneverdige einedommer.

,

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt