Statsbudsjettet 2018

Forslag til statsbudsjett 2018 har i dag blitt lagt fram. Bevilgningen til fartøyvern er nøyaktig som i fjor og er ikke indeksregulert. I virkligheten gir det en redusert bevilgning på 2 millioner kroner. Tatt i betrakning av at fartøyvernet allerede har et betydelig etterslep i forhold til å nå 2020 målene, er dette budsjettet med på å forsinke denne målsettingen. I tillegg har Kulturminnefondet fått et drastisk kutt på 11,5 millioner, noe som vil ramme fartøyvernet. Dette er skuffende i en periode der Regjeringen har gått høyt ut og sagt at de vil styrke vilkårene for frivilligheten – som er bærebjelken i fartøyvernet.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt