Søknadsfrist Kulturminnefondet

Søknadsfristen for å søke Kulturminnefondet om tilskudd nærmer seg. Kulturminnefondet deler ut midler en gang i året. Søknadsfristen er 1. november 2017 for å få midler til 2018.

Her kan du lese mer om søknadsfristen til Kulturminnefondet.

Kulturminnefondet ble oppdrettet i 2002 som en statlig støtteordning for tiltak for istandsetting og bevaring av kulturminner i Norge. Fondet er for private eiere av fartøy og andre verneverdige kulturminner som de ønsker å sette i stand. Det gis ikke støtte til kommuner og andre offentlige eiere. 

Hvert år ønsker Kulturminnefondets styre å heve områder i Norge hvor de over tid har fått inn få søknader om midler. I år oppfordrer de spesielt tiltak i Rogaland om å søke. Mens tiltak i Hedmark har fått tildelt 80 millioner kroner i støtte, har prosjekter i Rogaland kun fått 21 millioner. Kulturminnefondet oppfordrer derfor flere rogalendinger til å søke om støtte.

På Kulturminnefondets hjemmesider kan du lese mer om hvordan du kan søke om tilskudd. 

, ,

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt