Innkalling til årsmøte 2017

Norsk Forening for Fartøyvern innkaller til årsmøte 13.-15. oktober 2017 

Sted: P-hotel Brattøra, Trondheim. Adressen er Fosenkaia 7, 7010 Trondheim, rett ved Kystlaget Trondhjems lokaler.

Se hjemmesider til hotellet her.

Årsmøtepapirer og program finner du her.  

Hvem kan møte: Hvert medlemsfartøy som har betalt medlemskontingent har rett til å møte med en årsmøtedelegat og kan i tillegg sende observatører. 

Påmelding gjøres for hvert medlem i skjema på linken du finner her.

Påmeldingsfrist: Bindende påmelding må skje innen torsdag 28. september 2017. Årsmøtedelegater vil ha fortrinn for observatører om det blir mangel på overnattingsmuligheter. Foreningen kan ikke garantere plass hvis påmelding skjer etter påmeldingsfristen. 

Deltakeravgift: Deltageravgiften for årsmøtedelegater er kr 1750,- og skal være betalt innen 28. September 2017. Bruk vedlagte giro og betal inn på kontonummer: 9365.10.43717. Merk: årsmøte og navn på fartøy. Avgiften inkluderer årsmøtet, overnatting med helpensjon, seminar og ekskursjon. Se årsmøtepapiene.

Reiseutgifter blir ikke refundert: Ordningen med refusjon av reiseutgifter har hatt en kraftig øking de siste årene. Dette til tross for at reiser generelt har blitt billigere samt at årsmøtedelegater oppfordres til å bestille rimeligste reisemåte i god tid. I tillegg har det tatt en stor del av sekretariatets arbeidsmengde å behandle søknader om refusjon av reiseregninger. Foreningen har derfor sett seg nødt til å stoppe ordningen. I stedet vil årsmøtene bli holdt forskjellige deler av landet slik at kostnader for delegatene vil bli fordelt over tid. 

Årsmøtepapirer: Vedlagt er årsmøtepapirer elektronisk. Trykte årsmøtepapirer blir delt ut på årsmøtet. 

Stemmesedler: Registrering av stemmer og fullmakter skal skje før konstitueringen av årsmøtet. Se årsmøteprogram for tidspunkt. Det vil bli oppgitt hvor mange stemmer som er tilstede ved årsmøtet og hvor mange fullmakter. 

Observatører: Medlemsfartøyene kan i tillegg til årsmøtedelegat, sende observatører. Deltageravgiften for observatører er kr 2750, – og skal være innen 28. september. 

Kontingent: Betalt medlemskontingent til Norsk Forening for Fartøyvern for 2017 er en forutsetning for å kunne delta og stemme på årsmøtet. 

Reise: Hver enkelt deltager må selv organisere reisen til og fra årsmøtet. 

Spørsmål: Spørsmål vedrørende årsmøtet rettes til Norsk Forening for Fartøyverns sekretariat på telefon 24 14 51 70 eller e-post: post@norsk-fartoyvern.no 

Under selve årsmøtet kan sekretariatet nås på mobil: 905 13 083 eller 922 32 792. 

Styret oppfordrer alle medlemmer til å sende en årsmøtedelegat til årsmøtet. 

Vi ønsker velkommen til Trondheim! 

 

Med vennlig hilsen 

Norsk Forening for Fartøyvern 

 

Styret

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt