Årsmøte 2017

Nå er det ikke lenge igjen til Norsk Forening for Fartøyverns årsmøte 2017. I år avholdes møtet i Trondheim. Møtet vil holdes helgen 13.-15. oktober på P-hotel Brattøra på Fosenkaia, rett ved Kystlaget Trondhjems lokaler. Innkalling og sakspapirer vil bli sendt ut 4 uker før møtet. Påmelding skjer her.

Vel møtt til en nyttig og innholdsrik helg fylt med fartøyvern!

SøknadsBAR:

I år arrangeres SøknadsBAR der fartøyeiere kan få veiledning til søknad om midler til fartøyvernprosjekter. Her vil representanter fra Riksantikvaren og Kulturminnefondet være tilstede. Det er viktig at søknadene er så klare som mulig for at man skal få utbytte av møtet. SøknadsBAR vil foregå på Kystlaget Trondhjems lokaler fra fredag formiddag. Førstemann til mølla prinsippet gjelder for påmelding.

Museumsmøte:

Fredag 13.10 kl. 14.00-16.30 vil det arrangeres et møte for foreningens medlemmer som er tilknyttet et museum. Møtet vil være på Trondhjems Sjøfartsmuseum.  Aktuelle tema for møte er drift, økonomi, organisering og hvordan holde best mulig praksis. Førstemann til mølla prinsippet gjelder for påmelding.

Seminar ”Fartøyvernets omverden”:

Årets årsmøteseminar vil holdes lørdag fra klokken 09.00-15.00. Temaet i år er ”Fartøyvernets omverden”. Fullt program vil sendes ut med innkalling og årsmøtepapirer en måned før møtet.

Valg:

I år er styreleder Morten Hesthammer, nestleder Kjetil Skogdalen og styremedlemmer Cecilie Juell, Tor Skille og Atle Vie på valg.

Valgkomiteen for 2017 består av:

Jan Welde, leder

Representerer fartøyet «Poseidon II»

tlf: 900 81 452

E-post: jan@welde.com

Lisbeth Tranberg

Representerer fartøyet «Boy Leslie»

tlf: 917 94 712

E-post: lisbeth_tranberg@hotmail.com

Viggo Kristensen 

Representerer fartøyet «Skogøy»

tlf:. 986 41 955

E-post: viggo.kristensen@uit.no

,

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt