Ny støtteordning, også for fartøy!

Minner om en ny støtteordning fra Sparebankstiftelsen, administrert av Fortidsminneforeningen.

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Den heter Kulturminner for alle, og er åpen for:

– Eiere av kulturminner som står i fare for å gå tapt.

– Prosjekter med fokus på kompetanseoverføring.

– Bygningene (fartøyene!) det søkes for må være tilgjengelige for allmennheten og ha og en plan for videre bruk.

Ordningens målsettinger er:

– Bidra til at færre kulturminner går tapt.

– Styrke og ivareta tradisjonelle håndverksteknikker.

– Sikre kulturminner som er allment tilgjengelige.

Neste søknadsfrist er 1. mars.

Se mer og send søknad fra: www.fortidsminneforeningen.no/kulturminner-for-alle

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt