Stiftelsen UNIs miljøvernpris til Forbundet KYSTEN

Foto: Ingrid Skou

Forbundet KYSTEN har mottatt Siftelsen UNIs miljøvernpris for 2016. Prisen kan tildeles personer, organisasjoner og institusjoner som har gjort en fremragende innsats for å forebygge skader på natur og miljø i Norge.

Med Miljøvernprisen følger en stor og viktig anerkjennelse, og 400 000 kroner. Tildelingen ble offentliggjort i går og prisen ble mottatt av styreleder Asgeir K. Svendsen og informasjonsrådgiver Tuva Løkse på vegne av Forbundet KYSTEN.

Karen Reinholdtsen, styremedlem i Stiftelsen UNI, delte ut og begrunnet Miljøvernprisen:

«Forbundet KYSTEN tar vare på kystens kulturarv og er en frivillig kulturvernorganisasjon med 10 500 medlemmer fordelt på 125 lokale kystlag. Under mottoet «Vern gjennom bruk» jobber forbundet for å ta vare på gamle båter og bygninger, kultur og tradisjoner knyttet til kysten.
Alt gjøres på dugnad i hyggelige og sosiale fellesskap. Forbundet KYSTEN er en demokratisk og livssynsnøytral organisasjon for alle med interesse for levende kystkultur.
Organisasjonen utgir tidsskriftet KYSTEN – Norges eneste fagtidsskrift for kystkultur og maritim historie. Landsstyret har representanter for kystlag i alle landsdeler. Seks ansatte jobber med å tilrettelegge for kystlagenes arbeid, skape faglige og sosiale møteplasser, påvirke politiske prioriteringer og øke bevisstheten om vår rike kystkultur. Det arbeides også internasjonalt med organisasjoner i flere land.

Forbundet KYSTEN har en rådgivende rolle for UNESCO på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.

Kystlagene tar vare på 415 båter og fartøyer i alle størrelser. I fellesskap setter de i stand og vedlikeholder små åpne ro- og seilbåter, tresnekker, store fiskefartøyer, jekter, skuter, ferger og skøyter av alle slag. Båtene brukes av kystlagene til aktivt og sosialt kystfriluftsliv, men også til formidling av kystkultur og historie. Forbundet KYSTEN skaper sosiale møteplasser for alle som elsker gamle båter.

Kystlagene tar også vare på bygninger. Dette kan være naust og sjøhus, fyrstasjoner og handelssteder i alle størrelser, med mange generasjoners kysthistorie i veggene. Felles for bygningene er at de ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål, men får nytt liv og en tryggere fremtid ved at de fylles med ny bruk og aktivitet. 

I kystlagene holdes kystens håndverkstradisjoner i hevd og dette læres videre i sosiale arbeidsfellesskap. Kunnskapsoverføringen skjer gjennom praktiske prosjekter hvor de mindre erfarne i dugnadsgjengen læres opp mens de jobber med kystlagets båter og bygninger.

Forbundet KYSTEN jobber også målrettet med å gi barn og ungdom gode opplevelser ved og på sjøen og kjennskap og tilhørighet til sin lokale kystkultur. Gjennom Kystled ønsker Forbundet KYSTEN å gjøre kystfriluftslivet tilgjengelig for alle, og et vidt spekter av bygninger med tilhørende småbåter leies ut til en rimelig penge.

Kystlagene avgjør selv hva de ønsker å fokusere på, og alle tar utgangspunkt i sin lokale kystkultur og -historie. 

Stiftelsen UNI verdsetter denne betydelige samfunnsinnsatsen, og det er derfor en glede å overrekke Miljøvernprisen for 2016 på 400.000 kroner til Forbundet KYSTEN.»

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt