Statsbudsjettet 2017

De fire samarbeidspartiene, Høyre, FrP, KrF, Venstre, ble i helgen enige om et forslag til Statsbudsjett for 2017. Tilskudd til fartøyvern er tilbake på samme nivå som i 2015, altså 61 mill. De ekstra midlene på 40 mill som ble bevilget i 2016, som var en del av tiltaksmidler mot arbeidsledighet, ble dessverre ikke videreført. Dette er dårlig nytt da en nedtrapping av midler vil føre til at prosjekter stopper opp og vil være fordyrende for fartøyvernet. Samtidig vil det føre til at Stortingets mål om normalt vedlikeholdsnivå skyves lenger frem i tid. Når det gjelder kulturminnevern generelt er det mye positivt. Blant annet:

5 mill til Fartøyvernsentrene

17,5 mill til Kulturminnefondet

25 mill til Fredete hus i privat

5 mill til museumsdrift Fortidsminneforeningen

3 mill til verdiskapningsarbeid på kulturminneområdet

Én kommentar til Statsbudsjettet 2017

  1. Torill m. Domaas 5. desember 2016 at 19:48 #

    Det er underlig at våre sentrale politikere ikke har forstått at det er i nedgangstider man må satse på kulturvern. Det skaper flere og bedre arbeidsplasser enn noe annet. Og det bygger bevisstheten om immaterielle verdier.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt