Tips til rekruttering fra fagseminaret på årsmøte 2016

 • Folk må finne dere
 • Dere må synes
 • Sette opp bord på kaia med kaffe – inviter folk om bord
 • Viktig å ta godt i mot folk når de kommer første gang på dugnad
 • God planlegging
 • Vær mer proaktive – verv medlemmer
 • Lag arrangementer/kurs – da kommer folk
 • Markedsfør dere bredt
 • Inkluder – det finnes folk som har bosatt seg i Norge fra andre land som har greie på fartøyvern/teknisk kompetanse/motor
 • Fellesskap
 • Gå inn på din egen hjemmeside og se deg selv utenfra – finner du opplysninger som trengs?
 • Viktig at noen i laget bare tar seg tid til rekruttering
 • Fadderordning
 • Se etter folk med en kompetanse som mangler i laget
 • Vel så viktig å holde på medlemmene man har
 • Ha navn og tlf nr på en kontaktperson når du annonserer dugnad
 • Sørg for hyggelige arrangementer for medlemmer
 • Gå sammen med andre lag/båter om medlemsarrangementer
 • Sette av tid og ressurser til å pleie og rekruttere nye
 • Få nye inn i styret med en gang
 • Gi nye folk oppgaver de føler at de mestrer
 • Finn ut hva nye folk kan og mestrer fra før og hva de har lyst til å holde på med
 • Legg arrangementer/dugnader også etter arbeidstid
 • Vær positive til hverandre/gi ros
 • Undersøk hvilke forventninger nye har
 • Vær villig til å dele all kompetanse
 • Fokuser på rekruttering av damer i fartøyvernet – de er viktige
 • Fartøyvern er interessant som det er – ikke forsøk å gjør det til noe det ikke er
Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt