Fartøyvern ned 40% i statsbudsjettet 2017

Statsbudsjettet for 2017 er lagt fram. Riksantikvarens Post 74 fartøyvern er på kr 61 883 000. Dette er en nedgang på 40 millioner fra fjorårets budsjett. 2016 var første året bevilgningene fulgte statens egen plan for fartøyvernet.

Norsk Forening for Fartøyvern mener bevilgningen til fartøyvern må opprettholdes på 100 millioner kroner:

  • for å møte den krevende situasjonen innenfor verfts- og verkstedindustrien.
  • for å møte Stortingets mål om normalt vedlikeholdsnivå for kulturminner innen 2020.

Kontinuitet og forutsigbarhet i bevilgningene fører til kostnadseffektive fartøyvernprosjekter.

Norsk Forening for fartøyvern er en interesseorganisasjon for over 170 verneverdige fartøy med over 10.000 frivillige personer tilknyttet disse fartøyene. Hovedtyngden av Norges befolkning har alltid hatt sitt liv og virke i kystnære strøk. Dessverre har dette i begrenset grad blitt gjenspeilet i offentlige budsjetter.

www.norsk-fartoyvern.no

Kontakt:

Generalsekretær Hedda Lombardo, tlf 92232792 hl@norsk-fartoyvern.no

Styreleder Tron Wigeland Nilsen, tlf: 90124970 tron.wigeland.nilsen@akershusmuseet.no

Rådgiver Christian Lien Jensen, tlf 41428696 clj@norsk-fartoyvern.no

"Hansteen" i Hjørundfjorden. Foto: www.Hansteen.no

«Hansteen» i Hjørundfjorden. Foto: www.Hansteen.no

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt