Budsjetthøring fartøyvern

Norsk Forening for Fartøyvern var på høring i Energi- og miljøkomiteen tirsdag 25. oktober 2016. Dette er en årlig høring i forbindelse med statsbudsjettet. Norsk Forening for Fartøyvern ga en begrunnet fremstilling om hvorfor det ikke bør kuttes 40 millioner i fartøyvernmidlene i 2017, samt at Kulturminnefondet bør indeksreguleres. Presentasjonen ble laget på vegne av Fartøyvernsentrenes fellesråd og Forbundet KYSTEN. Hver organisasjon blir gitt strenge 5 tilmålte minutter og derfor er det viktig at budskapet er godt forbredt og fokusert.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt