Om «Jelsa» kan vi lese at det er nettopp alderen på båten som gjør at Riksantikvaren har innvilget midler til eier av båten, Knut Sørensen. Med trevekerk datert til 1756 er det gamle lasteskipet Jelsa en kulturarv.  Sørensen arvet den av Reidar Simonsen, som seilte den inn til Fredrikstad i 1985.

– Da lå den på vannet her ute på Isegran frem til 2007, forteller Sørensen, som synes det er morsomt å være med å opprettholde en slik kulturarv som han kaller skipet.

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Jelsa på slipp på Isegran. Foto: Knut Sørensen

Frakteskip

Den 41 fot lange båten skal restaureres til den tilstanden det antas at den hadde i 1898. Undersøkelser på båten viser at den skal ha blitt bygd midt på 1800-tallet og at den skal ha holdt det gående i fraktefart frem til 1963, da båten ble solgt videre.– Reidar ante nok ikke helt hva han kjøpte, vi skjønte den var gammel, men ikke helt så gammel. Det er mange røverhistorier om den, jeg vet ikke ikke om jeg tror på

Treverk fra 1756. Foto: Hedda Lombardo

Treverk fra 1756. Foto: Hedda Lombardo

alle, sier Sørensen, som selv har brukt mye tid på å forske på båtens historikk.

Etter hans funn seilte skuta i sin tid som frakteskip langs kysten på vestlandet. Han forteller også at bredden på fem meter er noe som er særegent for båten.

Flere av de opprinnelige delene på båten blir sendt til museum.

Opprinnelig arbeidsmåte og 5-årsplan.

Omfattende arbeid på Jelsa. Foto: Hedda Lombardo

Omfattende arbeid på Jelsa. Foto: Hedda Lombardo

Sørensen har fått med Caspar Hillestad og Gudmundurd Sjurdarsson Nordbud på laget. Arbeidt gjøres på gamlemåten. Alt nytt treverk som skal brukes, hugges med øks, som også  brukes for å tilpasse formen og flatene. Dialogen med Riksantikvaren er tett, og endringer fra oppinnelig plan må kommuniseres og godjennes.

For hvert år må det søkes midler hos Riksantikvaren og Fredrikstad Kommune.
Dette gir en oppstykket fremdrift, siden arbeidet stopper opp når der ikke er mer penger igjen mot slutten av året. Sørensen håper på videre midler til neste år også.
Budsjettet er totalt på cirka ti millioner.

Vi ønsker lykke til med arbeidet på dette enestående kulturminnet!

Vil du lese mer om «Jelsa», klikk her.

Vil du lese hele ertikkelen i Fredrikstad Blad, klikk her.