Møre og Romsdal med støtte til fartøyvernet.

HINDHOLMEN er et av fartøyene som får støtte.

Hindholmen er et av fartøyene som får støtte.

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt ein sum på 500 000,- til verneverdige fartøy i fylket.

Vi deler gledelig melding som står å lese på Møre og Romsal Fylkeskommune sin hjemmeside: «Ordninga er eit samarbeid med Riksantikvaren, og kvar av partane bidreg med 250 000 kroner.

Av totalt 16 søkarar har 9 fått tilskot til istandsetting og vedlikehaldstiltak. Fire av desse er frå Nordmøre, fire frå Sunnmøre og ein frå Romsdal. Fylkeskommunen har lagt vekt på fartøy som er verna, som har godt organiserte grupper ikring seg, samt tiltak som er realistisk gjennomførbart.»

Nedenfor ser du fartøyene som har fått støtte:

fartoy-som-har-fatt-stotte-av-ra-og-more-og-romsdal-fylkeskommune-2016

NFF ønsker alle lykke til med prosjektene!

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt