Bekymring for fremtidens fartøyvern

Øyvin Konglevoll har full kontroll med fortøyningene. Foto: Harald Sætre

Øyvin Konglevoll har full kontroll med fortøyningene. Foto: Harald Sætre

I sommer hadde fartøyvernet gleden av å få statsminister Erna Solberg på besøk ved Dåfjorden Slipp. Der fikk hun omvisning av Steinar Andersen, blant annet ombord i MS «Granvin», som ligger inne til omfattende reparasjon og vedlikehold.

I stedlig intervju med media, understreket statsministeren viktigheten av fartøyvern og dets betydning for kulturhistorie, håndverk, fag og sysselsetting.

I lys av dette, gjengir vi her et friskt leserbrev publisert i BT, skrevet av Øyvin Konglevoll, som konkluderer om vårt forhold til vern av fremtidens fartøy:

«I et innlegg i BT 13. juli bebreider Sigrid Utne Fjord 1 for å ha fjernet kafeteriaen med kaffe og sveler på fergesambandet Hella– Vangsnes–Dragsvik. Fjord 1 er feil adressat. Bebreidelsen må heller rettes til dem som er ansvarlig for at samferdselen i Norge er satt ut på anbud. Mens hovedfokus for ruteselskapene før var å tilby best mulig service på sine rutesamband, er det nå å drive så økonomisk at man kan vinne neste anbudsrunde. Da skjæres det ned på alt som kan skjæres ned på, og da ryker serveringstilbudet på strekningene med minst trafikk.

Anbudssystemet har ført til færre sjøfolk om bord, men desto flere dresskledde folk som sitter og regner på anbud,samt advokater som engasjeres i forbindelse med krangel på anbudstildelinger.

Leser man boken «101 Fjordabåtar», som omhandler Fylkesbaatanes rutefartøyer i perioden 1858–2000, ser man at mellom 1876 og 2000 ble samtlige nybygg med unntak av ett (DS «Nordjord 1») bygget i Norge. Nå bestilles ferger helst i utlandet for å kunne vinne anbud, eller eldre materiell settes inn, som FosenNamsos Sjøs MF «Trondheim» på strekningen Krokeide–Hufthamar. I HSD-tiden var det nybygg som «Vikingen» som trafikkerte ruten.

I SAMME PERIODE  har også de norske fabrikkene som bygde busser forsvunnet: Arna Bruk i Bergen, Vest karosseri i Stryn og Reipstad i Kristiansand. Busselskapene kan ikke tenke norske arbeidsplasser når anbud skal vinnes.

Bergen og Vestlandet har en stor flåte av verneverdige rutefartøyer, tatt vare på av engasjerte fartøyvernere. Flåten består av dampskip, motorskip, ferger, og siste tilskudd er en av FSFs første hurtigbåter, MS «Solundir». Engasjementet skyldes at ruteselskaper med lokal forankring og fartøyer med navn som «Oster», «Granvin» og «Midthordland» i mange år trafikkerte sine geografiske nærområder.

I dag er alt dette snudd opp ned, og i fremtiden vil ingen – absolutt ingen – engasjere seg og ta vare på dagens rutefartøyer som verneverdige og historiske fartøyer.

BT har alltid applaudert prinsippet om anbud, men har man noensinne sjekket besparelsene når pengene og arbeidsplassene renner ut av landet?»

, , , , ,

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt