Forbundet KYSTEN har fått status som rådgivende organisasjon for UNESCO

Akkreditering betyr at UNESCO anerkjenner at organisasjonen forvalter særskilt kompetanse på sitt felt. Forbundet KYSTEN skal også stille sin kompetanse til rådighet for UNESCO sentralt og kan bli invitert med på møter, prosjekter eller arbeidsgrupper i regi av UNESCO. De vil altså bli rådgivere for UNESCO i saker som omhandler vern av immateriell kulturarv knyttet til kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern.
vern av immateriell kulturarv på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern. – See more at: http://www.kysten.no/anbefalt-unesco-akkreditering#sthash.wZar7UsO.dpuf
vern av immateriell kulturarv på feltene kystkultur, fartøyvern og maritimt kulturminnevern. – See more at: http://www.kysten.no/anbefalt-unesco-akkreditering#sthash.wZar7UsO.dpuf

Tre organisasjoner i Norge er tidligere akkreditert av UNESCO. Disse er Norsk håndverksinstitutt, Rådet for folkemusikk og folkedans og Norges husflidslag.

Dette gir også en ny giv i arbeidet med den store felles nordiske søknaden om å få nordisk klinkbåtbygging inn på UNESCOs liste over menneskehetens imaterielle kulturarv.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt