Landskonferansen 2016

Åpningsforedraget på årets landskonferanse ble holdt av overingeniør Jack-Arild Andersen fra Sjøfartsdirektoratet. Foredraget om kvalifikasjonsreformen ble meget godt mottat og presentasjonen legges derfor ut her.

Kvalifikasjonskrav for personell

Rådgiver i Norsk Forening for Fartøyvern Christian Lien Jensen la frem en oversikt over hvor mange sjøfolk på foreningens meldemsfartøy som trenger å oppdatere sertfikatene sine til sesongen 2017. Ca 430 sjøfolk trenger oppgradering til en pris på over 10,5 millioner kroner. Foreningen arbeider frem mot 2017 for å få eget kursopllegg på plass innen sesongen 2017.

Generalsekretær Hedda Lombardo la frem foreløpige resultater fra medlemsundersøkelsen som ble foretatt 2015. Der kommer det blandt annet frem at foreningens skip har nesten 10.000 frivillige som nedlegger over 161.000 dugnadstimer i året. Fartøyene trenger minst 312.000.000 for å nå normalt vedlikehold.

Konferansen ble avsluttet med en lengre paneldebatt. flere toneangivende aktører i fartøyvernet var inkludert for å diskutere, ja fartøyvernet. I panelet var Jan Henrik Fredriksen – kulturminnepolitisk talsmann FrP,  Simen Bjørgen – direktør Kulturminnefondet, Asgeir Svendsen – styreleder Forbudet KYSTEN, Erik Småland –rådgiver Riksantikvaren, Åsmund Kristiansen –leder Hardanger Fartøyvernsenter, og Atle Vie – styremedlem Norsk forening for Fartøyvern og ”Stord 1”

12802877_1096647837023328_673789627067810548_n

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt