Norsk Forening for Fartøyvern i møte med Sjøfartsdirektoratet

Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) i møte med Sjøfartsdirektoratet (SD).

NFF var på besøk i Haugesund og møtte Sjøfartsdirektør Olav Akselsen med kollegaer. Vi gikk i gjennom en rekke spørsmål knyttet flere forskrifter.

NFF frykter konsekvensene av Kvalifikasjonsforskriften fra og med 2017. Mange fartøyprosjekter mener de ikke har råd eller mulighet til å opprettholde sertifikatene på mannskapet etter dette. Det er først og fremst fartstid og dyr og lite relvant kursing som er problemet. NFF fikk ikke i medhold på å legge fartstidskravet opp mot slik de har det i Sverige for tradisjonsskip under 500brt; 100 d. Pr. 5 år. Kravet forblir 12 mnd på 5 år. NFF utarbeider nå en rettledning for hvordan opparbeide seg mest mulig fartid. I spørsmålet om sikkerhetskursing skal etter avtalen NFF legge frem forslag for SD om et tilpasset kurs for vernete fartøy t.o.m. fartsområde 4. Vi mener et tilpasset kurs vil være mer relevant og sikrere for eldre fartøy.

NFF vil legge frem veileder for fartstid og forslag til tilpasset sikkerhets kurs så snart som mulig.

NFF la frem et lengre høringsnotat i forbindelse med ny forskrift for omsetning av fritidsbåter. Forskriften krever bla. CE-merking når fartøy går fra næringsdrift til fritidsfartøy. Dette gjelder spesielt mange strukturerte fiskefartøy. Dette er en forskrift som bygger på et EU-direktiv og NFF mener direktivet er oversatt feil, slik at den norske forskriften blir strenger for kulturminner enn det opprinnelig direktivet. NFF mener unntaket i Eu-direktivet fra CE-merking ikke kan knyttes til årstallet 1950, men til «historiske skip». Vi mener «historisk skip» i denne sammenheng må avgjøres av Riksantikvaren (status som vernet/fredet) og være uavhengig årstall. Dette fikk vi ikke medhold i. Det som blir endret etter våre innspill er at motorer fra 1950 kan være serieprodusert og fremdeles være unntatt de nye forurensingsreglene. Uten dette ville fort alle gamle motorer blitt forbudt. Forskriften kan også forstås som at det nå blir forbudt å demonstrasjonskjøre for eksempel semidieselmotorer på land. Dette klagde vi selvfølgelig på, uten medhold.

fartøyvern

F.v. Lars Alvestad (SD), Olav Akselsen (SD), Hedda Lombardo (NFF) Ketil Skogdalen (NFF) Christian Jensen (NFF) Magnar Selnes (SD), Yngve Bergensen (SD), Cato Jensen (NFF)

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt