Søk midler fra UNESCO

Utlysning av tilskudd til UNESCO-formålSkjermbilde 2014-09-11 kl. 12.23.19

Den norske UNESCO-kommisjonen lyser med dette ut tilskudd til UNESCO-formål for 2016. UNESCO er FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon.

Ordningen gir frivillige organisasjoner, forskningsinstitusjoner, utdanningsinstitusjoner og andre ikke-kommersielle aktører en mulighet til å søke om midler som fremmer arbeid med UNESCO-relaterte spørsmål. Søkere må være registrert i Brønnøysundregisteret. Enkeltpersoner / enkeltmannsforetak kan ikke søke om midler.

For medlemsfartøy er immateriell kulturarv det mest aktuelle å søke på: Unescos defini
jon på dette er midt i blinken for fartøyvernet

««immateriell kulturarv» betyr praksis, fremstil­linger, uttrykk, kunnskap, ferdigheter – samt tilhørende instrumenter, gjenstander, kultur­gjenstander og kulturelle rom – som samfunn, grupper og, i noen tilfeller, enkeltpersoner anerkjenner som en del av sin kulturarv. Denne immaterielle kulturarven, som er overført fra generasjon til generasjon, blir stadig gjenskapt av samfunn og grupper i forhold til deres miljø, i samspill med naturen og med historien og gir dem en følelse av identitet og kontinuitet, noe som fremmer respekt for kulturelt mangfold og menneskelig kreativitet. I forbindelse med denne konvensjon tas kun i betraktning imma­teriell kulturarv som er forenlig med de eksis­terende internasjonale menneskerettighetsin­strumentene og med kravene om gjensidig respekt mellom samfunn, grupper og enkelt­personer samt en bærekraftig utvikling.»

Søk her:

Søk midler

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt