Fartøyvernets ABC 2015

Foreningen holdt sitt årlige kurs, Fartøyvernets ABC, på Olavsgaard i Nedre Romerike 20. – 21. november. Bakgrunnen for kurset var ønske om å bidra til å bedre kompetansen i det frivillige fartøyvernet ved å tilby opplæringsprogram. Kurset var støttet økonomisk av Riksantikvaren. Det var plass til 30 deltakere, og kurset ble raskt fylt opp. Her var det første mann til mølla og venteliste som gjaldt.

Fredag orienterte Erik Småland fra Riksantikvaren om fartøyvern og antikvariske retningslinjer. Deretter holdt Atle Vie, styremedlem i foreningen og Stord 1, et innlegg om organisering rundt et fartøyvernprosjekt. Etterpå var det middag og tid for sosialisering.

Lørdag morgen startet tidlig med et innlegg fra Svein Såghus, Bredalsholmen, om teknisk og historisk dokumentasjon. Deretter snakket Morten Hesthammer og Kjetil Skogdalen fra styret i foreningen om normal prosedyre for en restaurering. Morten Hesthammer holdt videre et innlegg om Kostnadsoverslag og lagets bestillerkompetanse. Morten jobber til daglig på Hardanger Fartøyvernsenter og har lang erfaring. Etter lunsj holdt Erik Småland igjen et innlegg, denne gangen om hvordan søke midler hos Riksantikvaren. Deretter orienterte Åsmund Kristiansen fra Hardanger Fartøyvernsenter om kontraktsinngåelse. Tilslutt var det en grundig og flott orientering om restaureringsprosessen av «Svanen» ved Thoralf Qvale.

Den store oppslutningen og den positive tilbakemeldingen fra deltakerne viser at det er behov for denne typen opplæring i fartøyvernet.

Nedenfor finner du presentasjonen fra Fartøyvernets ABC 2015

Bestillerkompetanse

Kostnadsoverslag

Organisering rundt et fartøy

Gangen i et prosjekt

Kontraktsinngåelse

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt