Venstre reddet kulturvernet!

I forslaget fra Solberg regjeringen var støtten til de frivillige organisasjonene kuttet og det var liten satsning på kulturvern, bortsett fra tiltakspakken for sysselsetting der fartøyvern fikk 40 mill. Venstre satte tydelig kulturvernstempel på statsbudsjettet for 2016.

Etter forhandlinger med Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2016 har Fartøyvernsentrene fått 3 mill økning, Kulturminnefondet 10 mill og de frivillige kulturvernorganisasjonene 5 mill. Dette er i tråd med Venstres alternative budsjett.

I tillegg er det flere positiver økninger i budsjettet:

·      Dokumentasjon for krigsseilere har fått 1,5 mill på Kulturdepartementets budsjett.

·      Tilskudd til verdiskapningsarbeid på kulturminneområdet fikk 3 mill.

·      Et tydelig stempel på grønn skifte er økte midler til tiltak mot maritim forsøpling og friluftslivtiltak.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt