Rekordøkning for fartøyvernet i Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2016 er lagt fram. Post 74 fartøyvern er i år på rekordhøye 101 883 000 kr, om lag 40 millioner opp fra i fjor. Dette er foreslått som en ettårig økning for å møte den krevende situasjonene innenfor verfts- og verkstedindustrien. Foreningen er meget positive til økningen i offentlig støtte til fartøyvern de siste årene, og vi er nå betydelig nærmere Stortingets eget mål om normalt vedlikeholdsnivå på kulturminner innen 2020. Foreningen har beregnet at etterslepet før årets budsjett var på 180 millioner kroner for å nå dette målet for de flytende kulturminnene. Foreningen oppfordrer derfor til at økningen blir langvarig.

DS ”Hestmanden” får i tillegg 15 millioner fra Kulturdepartementet. ”Pengene går til å stille skipet i stand slik at den kan bli et ordentlig utstillingssted hvor både nye og gamle kan lære mer om krigsseilerhistorien», sier statsministeren til NRK.no. Midlene en del av den såkalte milliardpakka fra Regjeringen for å stimulere økonomien etter fallet i oljeaktiviteten.

”Dette er en tillitserklæring fra regjeringa til de frivillige fartøyvernerne, som tar et stort samfunnsansvar i bevaringen av landets flytende kulturminner.  Slik går ikke den maritime kulturarven tapt, men kan oppleves for kommende generasjoner» –  Sier styreleder Tron Wigeland Nilsen.

Norsk Forening for fartøyvern er en interesseorganisasjon for over 170 verneverdige fartøy med over 10.000 frivillige personer tilknyttet disse fartøyene. Hovedtyngden av Norges befolkning har alltid hatt sitt liv og virke i kystnære strøk. Dessverre har dette i begrenset grad blitt gjenspeilet i offentlige budsjetter.

www.norsk-fartoyvern.no

Kontakt:

Styreleder Tron Wigeland Nilsen, tlf: 90124970

tron.wigeland.nilsen@akershusmuseet.no

Generalsekretær Hedda Lombardo, tlf 92232792

hl@norsk-fartoyvern.no

Rådgiver Christian Lien Jensen, tlf 41428696

clj@norsk-fartoyvern.noFlorø

Én kommentar til Rekordøkning for fartøyvernet i Statsbudsjettet

  1. Per-Gunnar Mikkelsen 9. oktober 2015 at 14:30 #

    Synes d er fint att gamle båter blir gjoppbygd og tatt vare på.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt