Kulturverndebatten 2015 – 07.09.15

Valgdebatt 07.09.15: Kulturvernets vilkår – hva gjør politikerne?

I gårsdagens kulturverndebatt var det stor enighet om flere av foreningens viktigste saker: Et tverrpolitisk løft for å nå målet om normalt vedlikeholdsnivå innen 2020, økt kompetanse på kulturminner i lokalpolitikken og økt innsats for at flere kan velge håndtverksfag. Nå må enigheten føre til praktisk politikk!

Norsk Forening for Fartøyvern er medlem av Kulturvernforbundet. Kulturvernforbundets 22 medlemsorganisasjoner har til sammen over 230 000 engasjerte personer som jobber frivillig med kulturvern landet rundt. Men hva mener politikerne? Hvor viktig er det med vern av kulturarven? Hva anser de som politikernes ansvar og rolle? Hvordan vil deres politikk tilrettelegge – eller stå i veien for – kulturvernorganisasjonenes innsats? Og hva er konsekvensene? Kulturvernforbundet inviterer til debatt.

I panelet satt:
• Ola Elvestuen (V)
• Marit Arnstad (SP)
• Ib Thomsen (FrP)
• Svein Harberg (H)
• Bård Vegar Solhjell (SV)
• Sonja Mandt (AP)
• Harald Nissen (Miljøpartiet De Grønne)

Ordstyrer: Aslak Bonde

Innledning til debatten ved bla. leder av Kulturvernforbundet, Jørg Eirik Waula, styreleder i Forbundet KYSTEN Asgeir Svendsen og ikke minst styreleder i Norsk Forening for Fartøyvern Tron Wigeland Nilsen.

 

 

hindholmen

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt