Årsmøtet 2015

Skibladner_Beate_2007_hires-300x220

Norsk Forening for Fartøyvern innkaller til årsmøte 2.– 4. oktober 2015

Sted: Quality Hotel Strand, Gjøvik. Adressen er Strandgt. 15. Hotellet ligger i hjertet av Gjøvik sentrum i Oppland. For mer info, se hotellets hjemmesider: https://www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-strand/om-hotellet/

Hvem kan møte: Hvert medlemsfartøy som har betalt medlemskontingent har rett til å møte med en årsmøtedelegat og kan i tillegg sende observatører.

Årsmøtepapirer: Årsmøtepapirer 2015

Påmelding: Årsmøtedelegater og observatører melder seg på her.

Påmeldingsfrist: Bindende påmelding må skje innen fredag 18.september 2015. Årsmøtedelegater vil ha fortrinn for observatører om det blir mangel på overnattingsmuligheter. Foreningen kan ikke garantere plass hvis påmelding skjer etter påmeldingsfristen.

Deltakeravgift: Deltageravgiften for årsmøtedelegater er kr 1900,- og skal være betalt før ankomst til årsmøtet. Bruk vedlagte giro og betal inn på kontonummer: 9365.10.43717. Merk: årsmøte og navn på fartøy. Avgiften inkluderer årsmøtet, overnatting med helpensjon, seminar og ekskursjon. Se årsmøteprogrammet.

Reiseutgifter blir ikke refundert: Ordningen med refusjon av reiseutgifter har hatt en kraftig øking de siste årene. Dette til tross for at reiser generelt har blitt billigere samt at årsmøtedelegater oppfordres til å bestille rimeligste reisemåte i god tid. I tillegg har det tatt en stor del av sekretariatets arbeidsmengde å behandle søknader om refusjon av reiseregninger. Foreningen har derfor sett seg nødt til å stoppe ordningen. I stedet vil årsmøtene bli holdt forskjellige deler av landet slik at kostnader for delegatene vil bli fordelt over tid.

Årsmøtepapirer: Vedlagt er årsmøtepapirer elektronisk. Trykte årsmøtepapirer blir delt ut på årsmøtet.

Stemmesedler: Registrering av stemmer og fullmakter skal skje før konstitueringen av årsmøtet. Se årsmøteprogram for tidspunkt. Det vil bli oppgitt hvor mange stemmer som er tilstede ved årsmøtet og hvor mange fullmakter.

Observatører: Medlemsfartøyene kan i tillegg til årsmøtedelegat, sende observatører. Deltageravgiften for observatører er kr 3500, – og skal være betalt før ankomst til årsmøtet.

Kontingent: Betalt medlemskontingent til Norsk Forening for Fartøyvern for 2015 er en forutsetning for å kunne delta og stemme på årsmøtet.

Reise: Hver enkelt deltager må selv organisere reisen til og fra årsmøtet.

Spørsmål: Spørsmål vedrørende årsmøtet rettes til Norsk Forening for Fartøyverns sekretariat på telefon 24 14 51 70 eller e-post: post@norsk-fartoyvern.no

Under selve årsmøtet kan sekretariatet nås på mobil: 414 28 696 eller 922 32 792.

Styret oppfordrer alle medlemmer om å sende en årsmøtedelegat til årsmøtet.

Vi ønsker velkommen til Gjøvik!

 

Med vennlig hilsen

Norsk Forening for Fartøyvern

 

Styret

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt