Statlige tilskudd til verftet på Bredalsholmen

P1010324-225x300En milepæl for fartøyvernsenteret.

Det historiske anlegget fra 1876, med bygninger, kraner og tørrdokk er nå blitt ett av 15 utvalgte industriminner som får årlige driftstilskudd over Riksantikvarens budsjett. På Sørlandet har både Næs Jernverk og Sjølingstad Uldvarefabrik vært blant utvalgte i flere år. Ved å være et av de utvalgte teknisk- og industrielt kulturminnene er Bredalsholmen også blant de anleggene som prioriteres ved tildelinger av midler fra Riksantikvaren. Det er derfor en viktig milepæl som passeres nå i april når tildelingene for 2015 blir utbetalt. Bredalsholmen får et fast driftstilskudd på 1,4 mill. kr som skal brukes til vedlikehold av anlegget. – Midlene gjør det mulig å ansette en vaktmester som får ansvaret for å vedlikeholde de historiske installasjonene på Bredalsholmen, sier daglig leder Jon Helge Aas. Bredalsholmen vil i tillegg få tilskudd til istandsetting på i overkant av 1,6 mill. kroner. Verftets eldste bygg, maskinhuset har fått høyeste prioritet når anlegget nå skal opprustes. – Vi har tro på at vi i årene fremover vil få ytterligere tilskudd til oppgraderinger, sier Aas.

Eiendommen på Bredalsholmen er Kristiansand kommunes eiendom, og driftes av Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter.

For den videre utvikling av Bredalsholmen har det vært avgjørende å få dette på plass. – Vi er veldig stolt av at Riksantikvaren og Regjeringen har bestemt at Bredalsholmen skal være blant Riksantikvarens utvalgte industriminner. Bredalsholmen representerer en viktig del av vår historie knyttet til skipsfart og senere offshorenæringen. Midlene fra Riksantikvaren gir oss muligheter til å å ta vare på et av våre viktigste industriminner og gjøre dette enda mer tilgjengelig for allmenheten, sier Aas.

De faste vedlikeholdskostnadene på det antikvarisk anlegget har i alle år vært en økonomisk belastning for Bredalsholmen. Samtidig med at fartøyvernsenteret nå får mer forutsigbarhet over vedlikeholdskostnadene, viser regnskapstallene for 2014 at driften nå går meget bra etter flere år med store utfordringer. – Vi ser nå lyst på fremtiden for senteret, sier styreleder Dag Erik Heier. – Etter en stor omstillingsprosess og klargjøring av ansvar i 2013, har vi nå fått en sunn drift og er stolte over at vi i 2014 fikk et overskudd på 1,8 mill. kr. All ære til de ansatte som har bidratt til omstillingen.

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt