LMK søker ny generalsekretær

Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber søker generalsekretær

LMK er en ideell sammenslutning uten partipolitiske eller økonomiske interesser. LMK fremmer samarbeid og enhetlig holdning i saker av motor­ historisk interesse. LMK arbeider overfor myndigheter og andre beslut­ ningstakere for å få tilrettelagt for med­ lemmenes kulturbevarende virksomhet. LMK fremmer bevaring av, forståelse for, forsvarlig bruk av og kunnskap om motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på kjøretøy som er 30 år og eldre. Som generalsekretær vil du være med å videreutvikle organisasjonen til nytte og glede for de nærmere 50 000 med­ lemmene i klubbene som danner LMK.

LMK generalsekretær Magasin 210x148mm

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt