Fartøyvernet med i årets tildelinger av verdiskapsingsmidler

Riksantikvarens verdiskapningsprogram viser hvordan kulturminner kan brukes til å utvikle lokalsamfunn i samarbeid med lokalt næringsliv, forvaltning og befolkning. Fartøyvernet er med i to av årets tildelinger av verdiskapsingsmidler.

Den kulturelle fjorden

Prosjektet kobler reiselivs- og kulturminneaktører langs Sørfjorden i Hardanger. Veteran- og tradisjonsbåter (bla. «Atløy» og «Granvin») brukes til rundturer og besøk til ulike kulturminneattraksjoner. Målet er at reiserutene skal være økonomisk bæredyktige i løpet av en treårsperiode, innen utgangen av 2015. Tildelt 150 000 kroner.

Veteranskipshavn Bergen

Målet er å styrke koordineringa og skape et møtested for aktørene som er knytta til forvaltning og drift av eldre fartøy i Vågen og Sandviken. En ønsker blant annet å etablere rammer for samseilingsordninger for veteranfartøy. Tildelt 100 000 kroner.

Les mer her

Atløy-300x199

 

 

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt