«Gamle Kragerø» slipper havneavgift

Det ser ut som den fredete fergen «Gamle Kragerø» slipper en årlig havneavgift på 54.000 kr. Dette er veldig viktig for økonomien til Kystlaget som driver fergen på vegne av kommunen. Det ser ut som en utalelse fra Riksantikvarens Erik Småland har hatt betydning for utfallet. I et brev til Kragerø kystlag som ble fremlagt for kommunen skriver Småland:

– Det må da representere et absolutt lavmål at en kommune tillater seg å tjene penger på det frivillige arbeidet med ivaretakelse av kommunens eget kulturminne.

Norsk Forening for Fartøyvern oppfordrer alle havner og kommuner til å se den enorme frivillige innsatsen som legges ned for å ta vare på vår felles kulturarv og derfor frita alle fartøy, som er vernet eller fredet av Rikantikvaren, for havneavgift.

Gamle Kragerø

Kommentarer er skrudd av.

Drevet med WordPress. Levert av WooThemes

Design Ingrid&Odd - Utviklet av Nettvendt